NemTid

NemTid er et dansk produkt til styring af tid og tidsforbrug. Formålet er at lette de administrative byrder ved registrering af tidsforbrug, projektstyring og flextid, samt give ledelsen overblik over hvorledes virksomhedens personaleressourcer anvendes.
NemTid er et serverbaseret produkt med mulighed for tilkobling af et ubegrænset antal brugere. NemTid findes tillige i en light udgave, beregnet til en enkelt bruger.

Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende:

* Flextid.
* Arbejdstider og ugeprofiler.
* Tidsforbrug på og uden for arbejdspladsen.
* Integration med Adgangskontrol.
* Time/sags styring og projektstyring.
* Ferie, fridage og sygdom.
* Styring og rapportering af fakturerbare timer.

Med NemTid fås det hele i en og samme programpakke. Man kan få overblik over samtlige projekter i virksomheden samt den tid der løbende anvendes på hvert projekt. I tillæg hertil fås en komplet oversigt over de enkelte medarbejderes arbejdstider og tidsanvendelse, samt administration af eventuelle flextidsordninger. Ønsker man f.eks. medarbejdernes tidsforbrug specificeret som fakturabilag, er dette tillige en mulighed.

Der er tale om et komplet og sikkert system der kan tilpasses til den enkelte kundes behov. Det giver en lang række fordele for brugerne og der spares en masse administrativ arbejdskraft. Har I allerede et eksisterende adgangskontrolsystem vil NemTid normalt kunne tilpasses til at arbejde sammen med dette. Såfremt der ønskes en mere fyldestgørende præsentation af NemTid, kan denne downloades her: nemtid.pdf

Klik på billederne for at få en større version.