Datafangst

Løsninger til datafangst har i de senere år været et stærkt voksende forretningsområde hos os.

Dataopsamlingen sker typisk via automater, scannere og/eller håndterminaler.

Vi har udviklet software til automater til flere forskellige formål. Et eksempel er vores fotoautomat software.
Fotoet tages via webcam og kan gemmes i det format der ønskes.
Softwaren kan anvendes på en almindelig PC med touchscreen og webcam, eller kan indbygges i en egentlig automat. I tillæg hertil kan der i samme proces udskrives et ID kort på en plastikkort printer.
Vores fotoautomater anvendes især på skoler, byggepladser og andre offentlige institutioner.

Datafangst via stregkoder eller RFID sker typisk via håndterminaler, der er udstyret med stregkodescanner og/eller RFID læser.
Opsamlingen kan også ske via mere enkle enheder, såsom magnetkortlæsere eller direkte opkoblede stregkode eller RFID scannere.
Hånterminalerne kan være windows baserede eller udstyret med et “gammeldags” tekstbaseret styresystem.

De windows baserede terminaler er normalt født med touchscreen og farveskærm, mens de tekstbaserede er mere basale.
Fordelen ved de tekstbaserede er prisen på enheden, samt at brugeren ikke har mulighed for at få adgang til uønsket funktionalitet.

Håndterminalerne kan kommunikere med omverdenen på flere forskellige måder som afhænger af terminalens type:
* Trådløst via WIFI
* Trådløst via GPRS (mobilt bredbånd)
* Fysisk via cradle eller kabel

Vi har arbejdet med enheder af mange forskellige typer og fabrikater. Her kan bl.a. nævnes:
* Cipherlab
* Opticon
* Datalogic
* Motorola
* Cognex
* Psion

Vores primære fokusområde er udvikling af software, men vi kan også godt stå for levering af hardware. Så ring til os hvis I skal bruge tilbud eller rådgivning omkring en løsning til dataopsamling.

Case 1:
HusForbi, der via hjemløse sælger aviser, havde brug for en løsning der kunne styre udlevering af aviser fra centrallagrene. Hvert centrallager blev udstyret med en håndterminal og et program hertil blev udviklet. Ved avissalg scannes medarbejderens ID nummer og vedkommendes foto vises i terminalen. Herefter kan aviserne udleveres og det registreres hvor mange aviser den enkelte medarbejder har modtaget, til at sælge. Kommunikationen med det centrale system sker trådløst via mobilt bredbånd. Comet var ansvarlig for at udvikle systemet på håndterminalen og udviklingen skete i C#. Den anvendte terminal er en Cipherlab 9200.

Case 2:
Vig Festivalen havde brug for et system til styring af bespisning til festivalens ansatte.
Mad udleveringen sker via scanning af medarbejderens ID (stregkode), hvorefter terminalen melder tilbage om personen er berettiget til at modtage bespisning. Selve programmet på scanneren er ganske minimalt, idet terminalen slår op i en webservice, som festivalens egen IT funktion har udviklet. Løsningen er således et godt eksempel på at stregkodeløsninger ikke behøver at koste store penge. Kommunikationen sker trådløst via WIFI og programmet er udviklet i C#. Den anvendte terminal er en Opticon H21. Comet var ansvarlig for udviklingen af programmet på terminalen, samt levering af terminalerne.

Case 3:
Egmont havde behov for en ny løsning til scanning og registrering af pakker i deres centrale post afdeling.
Løsningens formål er registrering af alle indkomne pakker samt tilsikre korrekt udlevering. Endvidere kan pakkerne spores i systemet, såfremt en pakke mangles. Comets var ansvarlig for udviklingen af scannerprogrammet samt backend systemet. Begge dele blev udviklet i C# og den anvendte terminal er en Cipherlab CP30.

Case 4:
Toms Gruppen havde brug for en løsning til registrering af vareindkøb hos deres forhandlere. Toms ønskede en løsning hvor sælgeren i marken via en håndterminal kunne registrere hvor meget slik forhandleren ønskede at bestille. Til formålet blev Comet valgt til at programmere håndterminalerne til opgaven, samt at finde en løsning hvorved data fra terminalerne, kunne overføres til Toms administrative SAP system. Løsningen til terminalen blev udviklet i C og overførselsprogrammet til SAP blev udviklet i C++

Case 5:
Radiometer havde brug for at matche sammenhængen mellem forskellige stregkoder på deres produkter under pakningen. Til formålet udviklede Comet et PC program der via USB opkoblet scanner validerer stregkoderne, samt foretager automatisk stop ved fejl. I tillæg hertil blev der udviklet rapporteringsfunktioner.
Stregkode scanneren der anvendes er fra Cognex og programmet blev udviklet i C#