Databaser

Comet har valgt databaser som et område, hvor vi satser på at være blandt de bedste. Vi har meget stor erfaring med server baserede databaser, men arbejder også med fil og memory baserede databaser.

Vi har særlig ekspertise i programmering til Microsoft SQL Server samt Oracle.

Her en en liste over de teknikker og værktøjer vi anvender (ikke komplet):

· SQL
· Stored procedures
· Views
· ODBC samt direkte SQL-links
· Masse behandling af data (f.eks. ‘bulk insert’)

Vi forsøger at standardisere SQL-delen af vores opgaver så meget som muligt, da vi ønsker at vores løsninger relativt let skal kunne flyttes mellem forskellige databaser. Et eksempel herpå er vores tidsregistringssystem: NemTid der kan køre på stort set en hvilken som helst Client/Server database som vi kan tilgå.

Case 1:
Uno-X havde bestilt et nyt kort og administrationssystem.
I systemet indgår blandt andet:
· Kortproduktion og administration af kort.
· Kommunikation med Uno-X automater på benzinstationerne.
· Kontoadministration, herunder fakturering, rykkerprocedurer og betalingsaftaler.
· Kundeadministration.
· Dataudveksling med eksterne partnere såsom CPR, CVR og RKI.
Systemet blev udviklet mod en Oracle database i C# .net.
Comet var ansvarlig for udviklingen af front-end, samt dele af back-end.

Case 2:
Rigspolitiet havde brug for et nyt system til produktion af Pas og Kørekort. Der var tale om en komplet udskiftning af den IT software og hardware, der ligger bag produktionssystemet. Comet var ansvarlig for projektledelsen af den samlede opgave, samt for væsentlige dele af udviklingen. Som database anvendtes Microsoft SQL Server og som udviklingsværktøj benyttedes C++ og SQL.