Betalingsløsninger

Comet har i de senere år arbejdet meget med betalingssystemer samt tilhørende administrationssystemer.

Her kan f.eks. nævnes følgende delelementer:

· Datakommunikation med betalingsautomater samt andre typer automater.
· Udvikling af software til automater
· Simulations og testsoftware til betalingsløsninger.
· Kortadministration, kundeadministration, kontoadministration.
· Kortproduktion
· Datakommunikation med NETS samt banker, f.eks. BS aftaler og LS aftaler.
· Læsning og kodning af RFID chip

Af særlige teknikker vi anvender kan nævnes:

· IP socket programmering.
· ISO8583
· NETS SIL interface
· Multithreaded programmering.
· Udviklingen sker normalt i C# .net

Af konkrete cases kan følgende nævnes:

Case 1:
I forbindelse med et større projekt for Uno-X var der behov for en løsning der kunne simulere et større antal køb af benzin fra en Uno-X betalingsautomat. Comet udviklede i den forbindelse et program der kunne simulere betalingsautomatens kommunikation med back-end systemet. Det blev således muligt at teste køb fra Uno-X automater uden at man fysisk behøvede at møde op på en tankstation med Uno-X kort. Af teknikker der blev anvendt kan nævnes: ISO8583 og IP Socket programmering. Udviklingen skete i C#.

Case 2:
Tivoli ønskede at deres RFID armbånd også kunne anvendes til automatisk udskænkning af sodavand, såfremt kunden havde tilkøbt denne mulighed. Comet udviklede i den sammenhæng programmer til læsning og aktivering af armbånd, styring af om sodavandsautomaten må udskænke sodavand efter læsning af RFID chippen, samt central styring og statistik på mængden af sodavand der bliver udskænket pr. armbånd. Programmet kommunikerer med en RFID læser via IP socket og som central database anvendes en Microsoft SQL server. Til udviklingen blev anvendt C#.

Case 3:
Oberthur havde behov for at sortere indkomne filer fra NETS i forskellige kategorier. Der var tale om BS, LS og kvitteringsfiler, der modtages blandet fra NETS, men skal behandles forskelligt afhængig af type og kunde. Comet udviklede i den forbindelse et system der kan aflæse data i filerne og sørge for at de bliver placeret og håndteret korrekt i systemet. Databasen der anvendes er Oracle og til udviklingen blev anvendt C#

Case 4:
Oberthur ønskede programmeret en løsning til styring af en gavekort automat. Automaten betjenes via en touchscreen, hvor kunden vælger beløb samt antal gavekort der ønskes. Herefter modtager automaten betaling via kreditkort og udsteder så gavekortet. Automaten kan tillige udstede en gaveæske til kortet. Comet udviklede den samlede løsning inkl. kommunikationen med automatens hardware og NETS.
Til hardware kommunikationen blev der anvendt seriel kommunikation (via USB) og opkoblingen mod NETS skete via IP socket (NETS SIL). Det hele blev udviklet i C#